Voorschoolse Muziek Educatie

Early Years Music Education

Nog meer vinkjes

Mei 2022

In het NRC staat een artikel over druk bij studenten*. Goed artikel en noodzakelijk. Er wordt helder beschreven wat studenten momenteel doormaken vanwege de hoge prestatiedruk van niet alleen de school, maar ook bijvoorbeeld  het ouderlijk huis. Prestatie, in onderhavig geval “veel te vroeg en veel te veel” is ook al zwaar doorgedrongen in de kinderdagverblijven. Nu was dat al zo, maar het neemt inmiddels ernstige vormen aan. Observatieformulieren om de ontwikkeling van een jong kind bij te houden (2,5 tot 4 jaar) zijn er al enige tijd. Kunnen aanvinken dat een 3-jarige op een driewieler kan rijden kan misschien nog enigszins verdedigd worden in het kader van de motorisch ontwikkeling. Echter observeren of een kind van links naar rechts leest** - ja u leest het goed - slaat de plank volledig mis en neemt kostbare tijd in die gebruikt moet worden om ‘onafgevinkt’ te kunnen spelen! Lezen zou zeker niet eerder moeten plaatsvinden dan met 6 jaar. En dan nog: sommige kinderen gaan pas lezen met 7 jaar en anderen kunnen met 5 jaar al wat ontrafelen. Biedt dan gewoon op dat moment aan waar een kind aan toe is en plezier in heeft. Waarom die druk dat alles zo vroeg mogelijk moet?  


In het huidige kader van “het jonge kind als risico” schrijft  Micha de Winter het volgende: 'We beschouwen een afwijking niet meer als een vorm van diversiteit. We zijn vanuit een preventiever perspectief naar kinderen gaan kijken. We zien kinderen steeds meer als mogelijke dragers van mogelijke afwijkingen. Kinderen worden op die manier dus steeds kwetsbaarder” Micha de Winter, Nivoz 2019. Een afwijking is eigenlijk inmiddels dat wat niet afvinkbaar is. 


Jonge kinderen moeten dus nu al presteren én zich presenteren. Maar wel heel graag binnen de kaders van het standaardgemiddelde. Een marge die steeds kleiner wordt. Met presenteren bedoel ik dat ‘gedrag’ letterlijk laten zien waar  een vinkje voor moet worden gezet.  Doet een kind dat niet dan wordt er zeer snel naar een therapeutische oplossing gezocht helaas. En als je nou niet van lezen houdt, of plakken niet leuk vind, maar wel graag knipt of zandtaartjes maakt?  Of je hebt je dag niet?

*https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/20/voor-studenten-komt-de-druk-van-alle-kanten-en-drank-en-drugs-ook-a4125091


** informatie mag hier met toestemming anoniem geplaatst worden.

© Voorschoolse Muziek Educatie 2024

© Early Years Music Education 2024