Blog

Opleiding & Training

Opleiding tot docent voorschoolse muziekeducatie (VME)

Voor het lesgeven op muziekscholen - ouder-kind groepen- , kinderdagverblijven en peutergroepen.

De opleiding duurt in zijn geheel een jaar. Behalve theorie speelt de praktijk en daarin de praktijk-begeleiding een grote rol. Tijdens het tweede gedeelte van het opleidingsparcours wordt er al lesgegeven in de vorm van een stage en/of een eigen lespraktijk. Tijdens het eerste gedeelte wordt er meegelopen met reguliere cursussen. 


Ingangsvaardigheden

Om de opleiding met succes te kunnen volgen dient er een ruime muzikale bagage aanwezig te zijn. Dit kan in de vorm van een conservatorium opleiding of aantoonbare ruime praktijkervaring in de muziek. 

  •   van blad kunnen zingen
  •   een behoorlijke zangstem hebben (u hoeft geen zanger(e)s te zijn)
  •   een instrument bespelen, in ieder geval met de mogelijkheid tot het eenvoudig kunnen begeleiden.
  • muziek-theoretisch inzicht: er wordt vanuit gegaan dat kennis van termen, concepten en basis vaardigheden in de harmonieleer aanwezig zijn. (Het is eventueel mogelijk om deze muzikale basisvaardigheden via een andere cursus te verwerven.)