Voorschoolse muziekeducatie wil muzikaal-artistieke nieuwsgierigheid en vorming creëren. Door af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen kunnen zij muzikale basisvaardigheden verwerven. 

Preschool music education aims to awaken musical artistic curiosity and expansion by offering appropriate music education according to their own level of possibilities to acquire basic musical skills. 

Cursussen

 

Voor kind en (groot)ouder

Pedagogiek

 

Artikelen

Blogs  

Presentaties 

muziek

 

Meedoen

Zingen

Luisteren

Workshops

 

Geïnteresseerden 

Docenten

Pedagogisch Medewerkers

 

 

 

 

 

“... de pedagogische opdracht houdt het wekken van het verlangen in een andere mens in, om in en met de wereld op een volwassen (‘grown-up’) manier te willen bestaan (‘exist’), 

dat wil zeggen als subject” 

Biesta, G.J.J. (2018). The Rediscovery of Teaching. Abingdon (UK): Taylor & Francis Ltd.

(p.7, vertaling Luc Stevens).

Opleiding

 

Docent  voorschoolse Muziekeducatie

 

concerten

 

Speciaal voor kinderen

0 - 4 

Agenda

 

Wintercursussen

start 20Januari 2021

 

Online-seminar voor docenten en belangstellenden