Voorschoolse Muziek Educatie

Early Years Music Education

Opleiding & Training

Trainingen voor Pedagogisch medewerkers


Voorschoolse Muziek Educatie betreft de muzikale vorming van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar. Op locatie kan een training worden verzorgt: “Muziek op de Groep” voor Pedagogisch medewerkers. Doel is dat zij zelf met de kinderen zingen, muzikaal spel initiëren en daarmee bijdragen aan de  muzikale vorming van de kinderen.

In een training van 1 of 2 dagdelen van 2,5 uur, kunt u ideeën opdoen hoe met muziek binnen het kinderdagverblijf/peutergroep aan de slag te gaan. Wat voor activiteiten kunt u inzetten? Welke materialen zijn geschikt? Voor meer informatie: musica@joseretra.nl

Opleiding tot docent voorschoolse muziekeducatie (VME)


Voorschoolse muziek educatie betreft de muzikale vorming van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar. De opleiding betreft een aanvangskwalificatie voor het lesgeven op muziekscholen - ouder-kind groepen- , kinderdagverblijven en peutergroepen.

De opleiding duurt in zijn geheel 9 maanden tot een jaar, afhankelijk van de stage periode. Behalve theorie speelt de praktijk en daarin de praktijk-begeleiding een grote rol. Tijdens het eerste gedeelte wordt er naast de theorielessen meegelopen met reguliere cursussen. Tijdens het tweede gedeelte van het opleidingsparcours wordt er al lesgegeven in de vorm van een stage en/of een eigen lespraktijk.


Ingangsvaardigheden

Om de opleiding met succes te kunnen volgen dient er een ruime muzikale bagage aanwezig te zijn. Dit kan in de vorm van een conservatorium opleiding of aantoonbare ruime theoretische- en praktijkervaring in de muziekeducatie.

  • van blad kunnen zingen
  • een behoorlijke zangstem hebben (u hoeft geen zanger(e)s te zijn)
  • een instrument bespelen, in ieder geval met de mogelijkheid tot het eenvoudig kunnen begeleiden.
  • muziek-theoretisch inzicht: er wordt vanuit gegaan dat kennis van termen, concepten en basis vaardigheden in de harmonieleer aanwezig zijn. (Het is eventueel mogelijk om deze muzikale basisvaardigheden via een andere cursus te verwerven.
  • muzikaal-pedagogisch inzicht: in ieder geval enig idee hebben van muziekactiviteiten in een groep


Het zwaartepunt van de opleiding zal liggen op het muzikaal-pedagogisch inzicht ten aanzien van de doelgroep. Het doel is om zelfstandig een muziekcursus te kunnen geven met daarin ook aandacht voor de ondersteunende randvoorwaarden.


Voor informatie: musica@joseretra.nl

© Voorschoolse Muziek Educatie 2023

© Early Years Music Education 2023